Nota legal - Grenache S. L.

GR.
ES  EN
GR.
GR.
Aneu al Contingut
Nota   legal

Avís legal i política de privacitat

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de GRENACHE, SL. La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, pot dirigir-se a: GRENACHE S.L., o bé, enviar un correu electrònic a info@grenache.es.

GRENACHE, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il•lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, GRENACHE, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de GRENACHE, SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada empresa ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de GRENACHE, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GRENACHE, SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GRENACHE, SL.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que GRENACHE, SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de GRENACHE, SL, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. A més, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals, a info@grenache.es o a GRENACHE S.L.

Propietat intel•lectual

Els continguts subministrats per GRENACHE, SL estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de GRENACHE, SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, GRENACHE, SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se GRENACHE, SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos.

El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel•lectual s'estén, a més del contingut inclòs a la web de GRENACHE, SL, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.


GRENACHE, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han près mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, GRENACHE, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. GRENACHE, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

També, es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.

GRENACHE, SL, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas GRENACHE, SL, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l'ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

GRENACHE, SL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L'USUARI, i GRENACHE, SL no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de GRENACHE, SL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, GRENACHE, SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Aquesta web és propietat de GRENACHE, SL. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per GRENACHE, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de GRENACHE, SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de GRENACHE, SL.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: info@grenache.es.Protección de datos personales
En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal (en adelante, LOPD), lo hacemos conocedor de que sus datos personales, que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de la  mercantil GRENACHE, SL, CIF: B95437166. La finalidad de este fichero es la de gestionar la relación negocial e informarle de nuestros servicios. Estos datos no serán transmitidos a terceros.
Amor  pel  vi
Una cosa és el vi i una altra cosa és l'amor, però si juntes les dues, neix l'amor pel vi.
Una tremenda passió que fa millor el camí, que dóna a la vida calor i esperança a l'pelegrí. 
Neix de el sol i la terra en un part sense dolor, que l'amor de vinater construeix com una flor. 
I les millors essències s'han reunit en el raïm, i d'elles l'ésser humà ha fet tota una cultura. 
Amic vi, et lloo per ser capaç d'ajuntar a tot el gènere humà tan fàcil de separar. 
Amb les arrels profundes d'una bona amistat, amic, tu sí que saps, em dones sempre qualitat.
Celtas Cortos
Les pors són el truc que ens distreu de la màgia.
Retorn al contingut